Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

somethingpositive
-To bedzie wielki dzień.
-Dlaczego?
-A dlaczego nie. Przecież może taki być.

March 11 2017

somethingpositive
1918 ab30 390
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaalicexxx alicexxx
somethingpositive
3357 3ad7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
somethingpositive
somethingpositive

Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć. 

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viapiglet piglet
somethingpositive
Nie potrafię o Tobie nie pamiętać. Oczywiście, że nie da się zupełnie zapomnieć o niektórych rzeczach, ale z czasem po prostu przechodzisz z nimi do porządku dziennego i przestają być upierdliwe. Z Tobą tak nie idzie. Pomimo tego, że nie widziałam Cię już tyle dni, to nadal każdy z nich ze mną spędzasz. Budzę się z Tobą, zabieram Cię ze sobą do pracy, spalam Cię z papierosem, wypijam z kawą, próbuję zmyć pod prysznicem, a w nocy leżę wpatrzona pustym wzrokiem w sufit, dzieląc z Tobą permanentną bezsenność. Może Ty też nie możesz spać? Poczułabym się lepiej ze świadomością, że jeszcze coś nas łączy.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoolong toolong
somethingpositive
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoolong toolong
7045 d3a2 390

nevver:

Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket, James Whistler

somethingpositive
4603 1525 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamajenki majenki
somethingpositive
4936 2066 390
somethingpositive
Dobrze jest mieć Cię przy sobie wtedy kiedy jestem pomalowana, uczesana, ubrana w najlepszą sukienkę, ale też wtedy kiedy leżę obok Ciebie w dresie, kucyku i jem pizze a Ty w połowie filmu szepczesz mi do ucha, że jestem piękna. Dobrze jest żyć ze świadomością, że nieważne jak zły byłby nadchodzący dzień, zawsze gdy będzie dobiegał końca usłyszę Twój głos. Z Tobą nawet porażki nie bolą tak bardzo, z Tobą nie boję się być słaba
Reposted fromtruustme truustme viatoolong toolong
somethingpositive
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromSabela Sabela viatoolong toolong
somethingpositive
1936 f5ab 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasalami salami
somethingpositive
somethingpositive
6728 0331 390
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viasalami salami
somethingpositive
5667 1bdd 390
somethingpositive
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
somethingpositive
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viatoolong toolong
somethingpositive
1740 45b1 390
somethingpositive
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl